Hyvleri sedan 1951.

Sjögareds Såg är sedan starten 1951 en traditionell såg med endast hyvleri kvar idag. Vi hyvlar brädor till all form av byggnation samt även specialdimensioner för emballageindustrin. Som det lilla företag är vi flexibla och med hyvleriet kvar i produktion kan vi ta fram udda dimensioner, precis efter varje kunds önskemål.

Sjögareds Såg innehar KD-stämpel

AB Sjögareds Såg & Byggmaterial är godkänd av Jordbruksverket att inneha ”KD-stämpel” med nummer SE-O6944 för stämpling av trävaror till träemballage. Det innebär att alla trävaror på vårt lager uppfyller kravet på ISPM 15 / KD56/30. Våra trävaror är uppvärmda till 56 grader i 30 minuter i mitten på virket viket garanterar att alla insekter har dött och kan inte orsaka någon skada mer. Detta gäller både trävaror till byggmaterial och emballage. Jordbruksverkets kontrollanter kommer varje år och kontrollerar att alla bestämmelser och föreskrifter följs, att följesedlar och fakturor sparas och att stämplar förvaras på ett betryggande sätt.

Hyvlar brädor till Bygge och Specialemballage

Extra viktigt med KD-stämpel är det när vi på Sjögareds Såg hyvlar brädor för Specialemballage. Måttbeställda brädor för Specialemballage behövs till exempel när du ska emballera en maskin som ska skickas utomlands och när du vill säkerställa en hållbar transport av känsligt gods, både inom och utom landet.

Vi levererar brädor och virke direkt hem

Vet du vad du behöver kan du bara ringa, maila eller faxa beställningen, så levererar vi byggmaterialet direkt hem till dig. Vi levererar inom Göteborgsområdet, Alingsås, Borås, Kungsbacka och Kungälv med mellanliggande orter.

Kontakta oss

Skicka iväg meddelande till oss, så hör vi av oss så snart som möjligt!

Start typing and press Enter to search